About us EUROCOM February 6, 2020

EURO COM Hidroizolime

Eurocom eshte kompani e cila ka objektiv te aktivitetit shitjen, shperndarjen dhe vendosjen e materialeve te izolimit ne objektet e ndertimit civil, industrial dhe urban. Aktualisht kompania ka dy qendra (magazine dhe zyra shitje) ne Tirane (Rruga Kasem Shima, Mezes Tirane – Pas Casa Italia) dhe Durres (Rruga Bajram Tusha, 2014, Durrës, Albania – Rrethrrotullimi i pare i Shkozetit )

EURO COM
0-3

Çfarë bëjmë

1
Shitje te materialeve per hidroizolime

Ne jemi rishitesa te markave me te mira europiane te materialeve per hidroizolimin. Ne i tregetojme ato ne perputhje te plote me certifikimet nderkombetare.

2
Ofrojme specialiste te kualifikuar

Pervec shitjes se nje game shume te gjere produktesh, Eurocom ofron specialistet me te mire te sektorit te cilet pervec njohjes se produkteve, kane edhe ata certifikimet perkatese, ne perputhje me garancite e ofruara.

3
Zbatim te plote te projektit

Gjithashtu ne bashkepunim me inxhinieret e projektit ose me investitorin, Eurocom merr persiper gjithe realizimin e projektit te hidroizolimeve me "celesa ne dore".

FILLIMET DHE ZHVILLIMET E BIZNESIT
EURO COM
2005
Themeluesi Artur Kozeli

Eurocom është një kompani e cila i ka fillimet në vitin 2005. Kompania u regjistrua dhe u themelua nga z. Artur Kozeli, i cili vazhdon ta drejtojë atë me sukses.

Industria e Ndertimit

Motorri kryesor i ekonomise shqiptare

2009
Zgjerimi i kompanise

Me sukses nuk nënkuptojmë vetëm faturimin e kompanisë por mbi të gjitha rritjen e gamës së produkteve cilësore, me një teknologji më të lartë, me nje oferte më të pasur, më të shpejtë në dorëzimin e tyre në kohë dhe më të dedikuar për klientin.

2014
Zgjerimi i stafit dhe specialisteve

Veshtiresite kryesore te kompanise nuk ishin te lidhura me produktet se sa me njohjen e tyre. Cilesia ishte e lidhur me menyren adeguate dhe me njohjen e thelle te skedes se produkteve. Gabimet me keto aspekte sillnin efekte te kunderta.

2021
Sherbimi, cilesia dhe ndihma e shtuar ndaj klientit

Sot Eurocom u sherben klienteve duke ofruar zgjidhjet me te mira nepermjet Sistemeve teknologjike me te perparuara. Me Sisteme nenkuptohen perdorimi i nje grupi materialesh te kombinuara ndermjet tyre dhe i aplikimit nga specialiste te kualifikuar per procese te vecanta sipas kerkeses inxhinierike ne menyre qe te garantohet suksesi i plote.

project14
foto_ec
Administratori i Eurocom
Artur Kozeli

Mik dhe shok me karakteristika te forta bashkepunuese, ndihme e tolerance. 

Shkarkoni kataloget e materialeve dhe sistemeve tona hidroizoluese.

35 Pages – 4,5 MB